Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
działalność gospod.

DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 "Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej").

Byli żołnierze zawodowi są grupą szczególnie predysponowaną do podejmowania ryzyka, łamania stereotypów oraz rozwiązywania różnorodnych problemów. Możliwość wykazania się pomysłowością, aktywnością i przedsiębiorczością daje założenie własnej firmy. Dlatego też wrocławski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i udziela pomocy osobom, które się na to zdecydowały. Profesjonalnie przygotowany specjalista przekaże niezbędne informacje, ukierunkuje działania, a także może współpracować w czasie praktycznej realizacji niżej opisanych kroków prowadzących do założenia własnej firmy:

  • wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  • wyrobienie pieczątki firmowej;
  • założenie konta firmowego w banku;
  • załatwienie formalności w Urzędzie Skarbowym;
  • załatwienie formalności w ZUS (ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne);
  • powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP);
  • powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
  • realizacja innych obowiązków (powiadomienie Państwowej Inspekcji Handlowej, uzgodnienia z Państwowa Strażą Pożarną, uiszczanie podatku od nieruchomości).

 

 

Jeśli potrzebujesz szerszych informacji skontaktuj się ze specjalistą Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu:

tel. 261 656 724
e-mail: oazwroclaw@ron.mil.pl

Poniżej zamieszczone są przydatne linki:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Urząd Skarbowy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych