Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne* to:

 • życiorys zawodowy inaczej zwany CV - jest narzędziem w procesie poszukiwania pracy, promującym i reprezentującym poszukującego pracy - zawiera informacje o tym, jakie ma on kwalifikacje i co umie robić; CV jest "osobistym dokumentem handlowym" poszukującego pracy i on decyduje jakie informacje i w jakiej kolejności w nim zamieści,
 • list motywacyjny - jest elementem uzupełniającym w odniesieniu do CV - uzasadnia dlaczego poszukującego interesuje dana praca oraz dlaczego uważa on, że jest najlepszym kandydatem do tej pracy; list motywacyjny jest bezpośrednią odpowiedzią na kryteria, jakie wyszczególnił pracodawca w swojej ofercie pracy.

Uwagi i sugestie jak sporządzić dokumenty aplikacyjne, przykłady

1. Jak napisać życiorys /CV/?

- Co powinien zawierać życiorys /CV/?
 • dane personalne;
 • doświadczenie zawodowe;
 • wykształcenie;
 • dodatkowe kwalifikacje;
 • dodatkowe umiejętności;
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych /z odręcznym podpisem/.
- Wskazówki ogólne:
 • życiorys powinien być sporządzony w formie wydruku maszynowego lub komputerowego, w formacie A4 na papierze dobrej jakości;
 • nie powinien zawierać informacji nieistotnych, wysokości zarobków w poprzednich miejscach pracy;
 • nie powinien zawierać skrótów;
 • winien przedstawiać osiągnięcia i sukcesy poszukującego pracy /nikt inny tego nie zrobi/;
 • każde zdanie dotyczące doświadczeń zawodowych winno zaczynać się czasownikiem np.: budowałem, koordynowałem, organizowałem itp.;
 • winien być konkretny, zredagowany z użyciem zwięzłych zdań.
- Istnieje kilka rodzajów życiorysów /CV/, ograniczymy się do omówienia dwóch najczęściej stosowanych i preferowanych przez pracodawców:
 • życiorys chronologiczny - najpopularniejszy i najbardziej preferowany - okresy zatrudnienia przedstawione są w nim w porządku odwrotnym, wykształcenie prezentuje się w nim od najwyższego poziomu, ostatnio uzyskanego,
 • życiorys funkcjonalny - opisuje umiejętności, zdolności i osiągnięcia poszukującego, mające związek z pracą, o którą się stara.
Jeżeli poszukujący pracy wykonywał wcześniej obowiązki podobne do oczekiwanych na oferowanym stanowisku, a nie było to ostatnie miejsce jego zatrudnienia, to wybiera życiorys funkcjonalny.

2. Jak napisać list motywacyjny?

Wiele osób poszukujących pracy "lekko" traktuje kwestię listu motywacyjnego. Osoby te uważają, że właściwie i obszernie napisany życiorys załatwia cały temat. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że osoba rekrutująca, która otrzymuje niekiedy kilkadziesiąt - bywa że kilkaset - ofert, nie jest w stanie przeczytać wszystkich dokumentów. Dlatego tak istotna jest krótka forma listu motywacyjnego i dlatego należy poświęcić wiele czasu i uwagi aby opracować go starannie.

List motywacyjny, to próba przekonania potencjalnego pracodawcy, że jest się idealną osobą do pracy w tej właśnie firmie, na proponowanym stanowisku, i że warto szczegółowo zajrzeć do mojego życiorysu i zaprosić mnie na rozmowę kwalifikacyjną. Nie da się tego osiągnąć przygotowaniem jednego listu na wszystkie okazje - do różnych pracodawców.

życiorys chronologiczny 1
życiorys chronologiczny 2
życiorys funkcjonalny 1
życiorys funkcjonalny 2
list motywacyjny
list motywacyjny


Uwagi:

* Przy opracowywaniu materiału korzystano m.in. z następujących wydawnictw:
- Luiza Kulczycka - "Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny", wyd. ABC a Wolters Kliwer business, Warszawa 2007;
- Arleta Olczyk - "Praca, jak szukać, jak rozmawiać, jak pisać curriculum vitae i list motywacyjny", wyd. Etiuda, Kraków 2001.
** Na naszej stronie prezentujemy również przykładowe wzory dokumentów aplikacyjnych, które mogą być pomocne przy sporządzaniu własnych.
*** Przedstawione wyżej sugestie i uwagi są bardzo skondensowane i podstawowe, szersze porady w tym zakresie można uzyskać u doradcy zawodowego Ośrodka.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych