Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Aktualności
09.10.2017
Uprzejmie informuję, że kolejny już raz, w ramach „IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery" w dniu 20 października br. w godzinach od 10.00 do 14.00 organizujemy „Dzień Otwarty Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu”

Uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom oraz zainteresowaniom żołnierzy problematyką rekonwersji uprzejmie informuję, że Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu (OAZ), kolejny już raz, w ramach „IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej” w dniu 20 października br. w godzinach od 10.00 do 14.00 organizuje „Dzień Otwarty Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu” Powyższa inicjatywa ma na celu upowszechnianie informacji o rynku pracy i usługach rekonwersyjnych świadczonych przez OAZ, a przede wszystkim pomoc w podejmowaniu przez żołnierzy będących w służbie oraz byłych żołnierzy zawodowych decyzji zawodowych, co do realizacji dalszej swojej kariery zawodowej w środowisku cywilnym. Zainteresowanym, wg indywidualnych potrzeb, bezpłatnie oferujemy (zapewniamy): informacje o: - zasadach funkcjonowania rekonwersji w Siłach Zbrojnych RP; - sposobach i możliwościach korzystania z form pomocy rekonwersyjnej; - funkcjonowaniu i możliwościach OAZ; - lokalnym rynku pracy; - kompleksowe doradztwo zawodowe; - możliwość określenia swoich preferencji i predyspozycji zawodowych; pomoc w: - sporządzaniu wniosków o przekwalifikowanie, praktykę, zatrudnienie; - sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych; - poszukiwaniu pracy; - przygotowaniu do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej; - wsparcie doradcze w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej; - bezpłatny dostęp do komputera, internetu, telefonu i faksu; porady w zakresie: - uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków pozabudżetowych; - korzystania ze świadczeń oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy; - świadczeń finansowych emeryta i rencisty wojskowego. W dniu otwartym Ośrodka dyżury i porady realizować będą doradcy zawodowi OAZ oraz Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu. Dane teleadresowe Ośrodka Aktywizacji Zawodowej: ul. Obornicka 128a (budynek nr 09, brama wjazdowa do WSzW – ul. Obornicka 130) 50 – 984 Wrocław tel. 261 656 720 – 24, fax 261 656 725 e-mail: oazwroclaw@ron.mil.pl KIEROWNIK OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych