Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Aktualności
23.03.2018
Oferta szkoleniowa Akademii Sztuki Wojennej proponowana dla uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej.

OFERTA SZKOLENIOWA

             Informujemy, że Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie realizuje studia I/II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne (w tym OPBMR), kursy kancelaryjno-archiwalne oraz kursy językowe dla żołnierzy zawodowych, które proponuje również osobom uprawnionym do pomocy rekonwersyjnej.

Oferta kursów organizowanych i prowadzonych przez Akademię Sztuki Wojennej jest bardzo różnorodna, a ich treści są systematycznie dostosowywane do potrzeb szkoleniowych Sił Zbrojnych oraz układu pozamilitarnego. Cechy te powodują, że z wyżej wymienionej oferty mogą również skorzystać osoby uprawnione do pomocy rekonwersyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. studiów i szkoleń zawarte są w załączniku oraz na stronie internetowej:

www.akademia.mil.pl/rekonwersja/


Zobacz załączony dokument >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych