Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Aktualności
10.10.2018
Uprzejmie informuję że, że Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu (OAZ), po raz kolejny, w dniu 19 października br. w godzinach od 10.00 do 14.00 organizuje Dzień Otwarty OAZ we Wrocławiu pt. "Rekonwersja sprzymierzeńcem Twojej kariery".

Uprzejmie informuję że, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom oraz zainteresowaniom żołnierzy problematyką rekonwersji uprzejmie informuję, że Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu (OAZ), po raz kolejny, w dniu 19 października br. w godzinach od 10.00 do 14.00 organizuje Dzień Otwarty OAZ we Wrocławiu pt. "Rekonwersja sprzymierzeńcem Twojej kariery". Powyższa inicjatywa ma na celu upowszechnianie informacji o rynku pracy i usługach rekonwersyjnych świadczonych przez OAZ, a przede wszystkim pomoc w podejmowaniu przez żołnierzy będących w służbie oraz byłych żołnierzy zawodowych decyzji zawodowych, co do realizacji dalszej swojej kariery zawodowej w środowisku cywilnym. Zainteresowanym, wg indywidualnych potrzeb, bezpłatnie oferujemy (zapewniamy): informacje o: - zasadach funkcjonowania rekonwersji w Siłach Zbrojnych RP; - sposobach i możliwościach korzystania z form pomocy rekonwersyjnej; - funkcjonowaniu i możliwościach OAZ; - lokalnym rynku pracy; - kompleksowe doradztwo zawodowe; pomoc w: - sporządzaniu wniosków o przekwalifikowanie, praktykę, zatrudnienie; - sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych; - poszukiwaniu pracy; - przygotowaniu do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej; - wsparcie doradcze w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej; - bezpłatny dostęp do komputera, internetu, telefonu i faxu; porady w zakresie: - uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków pozabudżetowych; - korzystania ze świadczeń oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy; - świadczeń finansowych emeryta i rencisty wojskowego. W dniu otwartym w OAZ indywidualne porady realizować będą specjaliści i doradcy zawodowi OAZ oraz Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu. Dane teleadresowe Ośrodka Aktywizacji Zawodowej: ul. Obornicka 128a (budynek nr 09, brama wjazdowa do WSzW – ul. Obornicka 130) 50 – 984 Wrocław tel. 261 656 720 – 24, fax 261 656 725 e-mail: oazwroclaw@ron.mil.pl KIEROWNIK OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych