Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
Aktualności
X Ogólnopolski Tydzień Kariery
25.10.2018
Od 15 do 21.10.2018 roku wrocławski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej uczestniczył w X edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), który w bieżącym roku prowadzony był pod hasłem - Bądź architektem swojego szczęścia

                                                       X Ogólnopolski Tydzień Kariery

    Od 15 do 21.10.2018 roku wrocławski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej uczestniczył w X edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), który w bieżącym roku prowadzony był pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”.

     W ramach OTK 2018 Ośrodek nasz zrealizował następujące przedsięwzięcia:

  • szkolenie organów rekonwersyjnych nt. „Działalność rekonwersyjna jednostki wojskowej” (18.10), w którym wzięło udział 30 osób wyznaczonych do realizacji przedsięwzięć rekonwersyjnych w jednostkach oraz instytucjach wojskowych z obszaru województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. W czasie tego szkolenia przypomniano zasady prowadzenia działalności rekonwersyjnej w jednostkach wojskowych, zapoznano z interpretacją przepisów oraz omówiono przykłady wypełniania wniosków przez żołnierzy ubiegających się o sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego. Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przeprowadził wykład nt. „Motywacja w kształtowaniu kariery zawodowej człowieka. Pobudzanie, wspomaganie motywacji zawodowej”, w którym skupił się na kwestiach psychologicznych w pracy z klientem, a także bardzo rzeczowo i komunikatywnie przedstawił finansowe i pozafinansowe motywatory w kształtowaniu kariery zawodowej,
  • spotkania rekonwersyjne w pięciu jednostkach i instytucjach wojskowych  nt. „System pomocy rekonwersyjnej w Siłach Zbrojnych RP„, podczas których zapoznawano żołnierzy zawodowych z pojęciem rekonwersji i uprawnień z niej wynikających oraz z ideą i celami organizowania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W zajęciach rekonwersyjnych wzięło udział 125 żołnierzy zawodowych, w tym 21 zgłosiło się na indywidualne konsultacje w czasie dyżurów rekonwersyjnych.


                                                                         P  o  n  a  d  t  o:

  • dwóch przedstawicieli OAZ uczestniczyło w Targach Pracy i Praktyk dla Absolwentów (16.10), w celu zapoznania się ze sposobem organizacji i prowadzenia doradztwa zawodowego na rzecz konkretnych pracodawców. W trakcie targów zapoznano się też z ofertami pracy, a także praktycznym działaniem doradców zawodowych ukierunkowanych na efektywne poszukiwanie zatrudnienia dla osób z zastosowaniem ogólnodostępnych narządzi internetowych.
  • przedstawiciele WSzW i WKU Opole (19.10) brali udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w celu oceny dotychczasowych działań w obszarze wsparcia żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej w poszukiwaniu zatrudnienia oraz uszczegółowienia kierunków dalszej współpracy.
  • przedstawiciel WSzW Zielona Góra (19.10) brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego w celu pozyskania aktualnej oferty szkoleniowej dla potrzeb działalności rekonwersyjnej.
  • w dniu 19.10 po raz kolejny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu zorganizował Dzień Otwarty, w czasie którego prowadzono informowanie oraz konsultacje dla zainteresowanych z zakresu: doradztwa zawodowego, wykonywania dokumentów w celu skorzystania z pomocy finansowej na przekwalifikowanie w ramach rekonwersji, korzystania ze środków pozabudżetowych oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Oprócz specjalistów OAZ, dyżur pełnił także Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu.


        Ogółem w czasie tegorocznego X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery specjaliści wrocławskiego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej oraz Wojewódzkich Sztabów Wojskowych z Opola, Wrocławia i Zielonej Góry zaangażowani byli w jedenastu przedsięwzięciach, w których uczestniczyło 175 osób ze środowiska wojskowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych